مرادتپه
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[م ُ ت َپ ْ پ]
{اخ}
دهی است از دهستان اشتهارد بخش کرج شهرستان تهران . در 84هزارگزی جنوب غربی کرج بر سر راه اشتهارد به بوئین ، در جلگه واقع و دارای 300 تن سکنه است . آبش از قنات لب شور تامین می شود و محصولش غلات ، بن شن ، صیفی ، لبنیات و شغل مردمش زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).