بکیان
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[ب َکی یا]
{اخ}
دهی از دهستان کام فیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. سکنه آن 470 تن . آب آن از رود کر و محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).