کوچینگ
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[ن َ]
{اخ}
دهی از دهستان بنت که در بخش نیک شهر شهرستان چاه بهار واقع است و 350 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).