خشکمازو
خشکمازو [ xoʃkmɒːzuː ]
1 اسم مرکب شاخه پژمرده و یا شکسته درختناظم الاطباء . خشکمازه.
2 اسم مرکب پوست درختناظم الاطباء . خشکمازه.

نکته: می‌توانید با دوبارکلیک بر روی هر واژه و کلیک بر "و" نیز معانی واژه را ببینید.

irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما