خشکمازو
خشکمازو [ xoʃkmɒːzuː ]
1 اسم مرکب شاخه پژمرده و یا شکسته درختناظم الاطباء . خشکمازه.
2 اسم مرکب پوست درختناظم الاطباء . خشکمازه.
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات