خریه
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[خ َ ی َ]
{اخ}
نام یکی از دههای ناتل کنار از دههای نور مازندران است . (از مازندران و طبرستان رابینو ص 110).