عبدالرحیم جعفری (1298-1394)
فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ارمنی، روسی،‌فنلاندی و ...
به کانال تلگرام واژه بپیوندید.
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
خریه فارسی به فارسی
[خ َ ی َ]
{اخ}
نام یکی از دههای ناتل کنار از دههای نور مازندران است . (از مازندران و طبرستان رابینو ص 110).