عبدالرحیم جعفری (1298-1394)
فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ارمنی، روسی،‌فنلاندی و ...
به کانال تلگرام واژه بپیوندید.
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
بیوند فارسی به فارسی
[وَ]
{ا}
غدر. بی وفایی . (از برهان ) (از انجمن آرا)(از آنندراج ). خیانت . فریب و حیله . (ناظم الاطباء).
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
بیوند فارسی به فارسی
[وَ]
{اخ}
نام قبیله ای از قبائل لر است . رجوع به تاریخ گزیده ص 539 شود.