بلرقو
فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
[ب ل َ]
{اخ}
دهی از دهستان کناربروژ، بخش صومای ، شهرستان ارومیه . سکنه آن 109 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و توتون است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).