بلرقو
بلرقو [ belærɢuː ]
اسم خاص دهی از دهستان کناربروژ، بخش صومای، شهرستان ارومیه. سکنه آن 109 تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و توتون استاز فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 .
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات