عبدالرحیم جعفری (1298-1394)
فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، ارمنی، روسی،‌فنلاندی و ...
به کانال تلگرام واژه بپیوندید.
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
بلار فارسی به فارسی
[ب َ]
{ا}
آذربویه ، وآن بیخ خاریست که آن را اشنان خوانند. (از الفاظ الادویة) (از برهان ) (از آنندراج ) (از هفت قلزم ). ارطنیثا. (فهرست مخزن الادویة). آذربویه ، که گیاهی است . (از فرهنگ فارسی معین ). بلال . اشنان . رجوع به آذربویه شود.
لغت‌نامه دهخدا (علی‌اکبر دهخدا)
بلار فارسی به فارسی
[ب َل ْ لا]
{ا}
بلور. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به بلور شود.