معنی این واژه چیست؟

دعوت به همکاری در تولید نرم‌افزار موبایل واژه